1 € = 1 KREDIT

Jednorázový vstup - 60 minút skupinového cvičenia................5 €

Jednorázový vstup - 30 minút skupinového cvičenia................4 €

(útok na brucho, blesková tabata, HIIT)

Pohybová príprava pre deti - 50 minút.......................................4 €

Ceny sú uvedené vrátane 20% DPH.

Zmena cien vyhradená.

Ak nie je uvedené inak, platnosť kreditu je 90 dní.